ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง(เซลล์ผิวหนังของคน และเซลล์มะเร็ง)วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพร ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางและอาหาร การทดสอบในระดับเซลล์ (เซลล์ผิวหนังของคน และเซลล์มะเร็ง) วิเคราะห์สารสำคัญของสมุนไพร ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ สนับสนุนพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการได้ ที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา หรือโทร 02 423 9430 หรือ cosbat@dusit.ac.th

การวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเครื่องสำอางและอาหาร การทดสอบในระดับเซลล์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง

Translate »