ถานที่ตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

LINE OpenChat คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโดยการสแกน QR Code หรือ คลิกลิ้งค์เพื่อเข้าร่วม https://citly.me/rpXFva

Translate »