กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #คณะวิงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี #ทำบุญตักบาตร #ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

Translate »