เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คนไทยร้อยละ 80 เงินเก็บไม่ถึง 5 หมื่น
เงินเก็บเกือบหมดแล้ว
อะไรที่คนไทยอยากได้จากรัฐบาลฯ

ให้สัมภาษณ์โดย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต
รายการโดย สวนดุสิตโพล

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin