โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานให้กับรุ่นน้อง แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Comment