โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานให้กับรุ่นน้อง แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไ

เผยแพร่Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Comment