เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ศูนย์สิ่งแวดล้อม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”865″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว พรธิดา   เทพประสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image img_size=”full”][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ นิยดา    สวัสดิพงษ์

ที่ปรึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อม[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”866″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย รุ่งเกียรติ   ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

นักวิจัย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”867″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาง สิมนัส   ตรีเดช

นักวิจัย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”868″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย มณฑล   สุวรรณประภา

นักวิจัย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”869″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว พรรณทิพา   กิจภักดีกุล

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”870″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว เพียงกมล    ยุวนานนท์

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”871″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย อนิรุทธ์   ศรีเลขา

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”872″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว วรรณา  แสนใจกล้า

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”873″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว จุฑารัตน์   ศรีชูเปี่ยม

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”874″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว สาวิตรี    ม่วงศรี

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”875″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย ธวัชชัย   ศรีสอาด

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”876″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย อนุชิต   สวัสดิ์ตาล

นักวิจัยผู้ช่วย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”877″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว นงนุช   ผ่องศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”878″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว ฐปนรรฆ์   ฮาบสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”879″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว กนกอร   เนตรชู

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”774″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ประวรดา   โภชนจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”882″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย วีรชน   ภูหินกอง

นักวิจัย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”881″ img_size=”full”][vc_column_text]

นาย ธนพล  ภัทรสัจจานันท์

นักวิทยาศาสตร์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin