เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”960″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ศิริลักษณ์   หล่อพันธ์มณี

ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”565″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา   ฉิมพลี

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”830″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร   ฉิมพลี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”823″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์   ภิรมย์นก

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”820″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากรณ์  เนตรหาญ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”964″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ดร.องค์อร  สงวนญาติ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

อาจารย์ ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”770″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร   แสงรุ่งเรือง

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1015″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”894″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชานุ  โพธิพิทักษ์

อาจารย์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”895″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทรัสจ์  วุฒิสัตย์วงศ์กุล

อาจารย์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”765″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุวรัตน์ พงน์พิศุทธิพงศ์

อาจารย์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”769″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ

อาจารย์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”764″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา   สุขสบาย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”759″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนทัศน์  เพียกขุนทด

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”765″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์  พจน์พิศุทธิพงศ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”766″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์   เรืองช่วยตู้ประกาย

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”767″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.พันชัย   เม่นฉาย

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”768″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.วาศนศักดิ์   ลิ้มควรสุวรรณ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”771″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาวสุพัตรา  นุชคำแหง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”775″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   สินวรณ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”776″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี   วิริยาวัฒน์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”777″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา   สุขวงศ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”566″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ   สุคนเขตร์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”782″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ เยาวเรศ  ส่วนบุญ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”783″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ สุวิทย์   นำภาว์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”780″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ   ธรรมศรี

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”784″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว ทิพาวรรณ   วรรณขัณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”787″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา   ทัพเชียงใหม่

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”788″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์   เดชประสิทธิโชค

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”789″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.วันดี  สิริธนา

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”790″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ศยามพงษ์   พงษ์ดำ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”791″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ชัย   เหลือจันทร์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”792″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.อรพิณ   โกมุติบาล

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”793″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.จันทร์จรัส   เสริมสาธนสวัสดิ์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”794″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ทิวัตถ์  กุลชนะภควัต

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”795″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต  อังธารารักษ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”796″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ชาญชัย   ตรีเพชร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”797″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์   หริตกุล

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”798″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ศิววิทย์   บัวสุวรรณ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”799″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว นิสุฎา   อิ่มเสถียร

ผู้ช่วยสอน

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”800″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว ณัฏฐรัตน์   ศรีบุรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”801″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว อรวรินทร์    ยาเณร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”803″ img_size=”full”][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์    พาณิชย์กุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”804″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.จิราภรณ์   ทองตัน

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”805″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ปิยนุช   พรมภมร

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”806″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.วิทวัส   รัตนถาวร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”807″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ กัลยาภรณ์   จันตรี

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”808″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ณัฐพร   บู๊ฮวด

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”809″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ประดับฟ้า   นาคนก

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”810″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ขวัญจิต   อิสระสุข

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”811″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ฤทธิ์พันธ์   รุ่งเรือง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”812″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว จิตรวดี  ตั้งหิรัญรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”814″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”816″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”815″ img_size=”full”][vc_column_text]

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  สวนเพลง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”817″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมขนิษฐ์   แสนยะนันท์ธนะ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”818″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.เฟื่องฟ้า   เป็นสิริ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”819″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.กิ่งกาญจน์   ทองงอก

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”821″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ อัฐเดช   วรรณสิน

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”824″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ศัชชญาส์   ดวงจันทร์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”826″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ชูติวรรณ  บุญอาชาทอง

อาจารย์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”822″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ทินกร   ชุณหภัทรกุล

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”825″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ภูริพจน์    แก้วย่อง

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”827″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว สุขทิพย์   สุขใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”829″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ   จันทรมาลี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”831″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”833″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา   ผิวมา

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”835″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สินี   พุทธิทวีศรี

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”837″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสศรัณย์   ชัชวาลานนท์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”836″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ วัจนา   ขาวฟ้า

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”838″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปเนต   หมายมั่น

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”839″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ นิพัฒน์   มานะกิจภิญโญ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”840″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ อรศิริ  ศิลาสัย

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”841″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว สุรีปภา   ทองเนียม

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”847″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์  นิมิตรพันธ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”848″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.จารินี   ศานติจรรยาพร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”849″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ธนพรรษ   พฤกษะวัน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”850″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ฐิติพร   ลินิฐฎา

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”851″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ สาวิตรี   มูลสุวรรณ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”852″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ชนิสรา   เรืองนุ่น

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”853″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว ณัฐภัชศร   แก้ววิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”855″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์   จันบัวลา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”856″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  พงษ์โสภา

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”857″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์   กิจทวี

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”567″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ชาติ   ทีฆะ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”858″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ยุทธนา   พิมพ์ทองงาม

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”860″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.รังสันต์   จอมทะรักษ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”859″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์​ ตระกูล  รัมมะฉัตร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”861″ img_size=”full”][vc_column_text]

นางสาว อรุชา   สาดศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][vc_column_text]

กลุ่มวิชาชีววิทยาประยุกต์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”883″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วิมล  กิตติวราพล

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”884″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา   โทผล

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”885″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณัฐกฤตา   สุวรรณทีป

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”886″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์   วรานุสันติกูล

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”887″ img_size=”full”][vc_column_text]

ดร.ยุธยา  อยู่เย็น

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”888″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ ทิฐิมา   ภาคภูมิ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”889″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์   สีสุกอง

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”890″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ รุ่งเกียรติ   แก้วเพชร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”891″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  ยอดมีกลิ่น

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”892″ img_size=”full”][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขเกษม  จารุวิจิตร์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”893″ img_size=”full”][vc_column_text]

อาจารย์ สวิต   ฉิมเรือง

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin