ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฟุตซอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฟุตซอล รอบคัดเลือก ในกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

” Science in Wonderland Games 2024 ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ฯ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าว:นายอนุชิต สวัสดิ์ตาล ภาพ:นางสาว รัตนาพร ศรีมาตย์

Translate »