July 22, 2018
  • 6:16 am มสด. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
  • 7:23 am หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2018)
  • 6:51 am ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
  • 4:35 am การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 3
  • 4:44 am นักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาตกค้างระบบ AEC ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 15ก.พ.-30มี.ค.61
บริจาคโลหิต
เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เนื่องด้วย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา และการบริจาคเลือดยังเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการสละเลือดเนื้อในร่างกายเพื่อต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต เชิญร่วมบริจาคโลหิตได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Thinnagorn Chunhapataragul

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT