เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS64 รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครวันที่ 3-11 มิถุนายน 2564

จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– GAT ร้อยละ 10 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– PAT 1 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– PAT 2 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)

สนใจเรียนไอที #สวนดุสิต 📌จบเร็ว ได้งานเร็ว ค่าเทอมลด📌
#รอบ4 #รับทุกแผนการเรียน
#Admission2 รับจำนวน 30 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่่ ….

🎯สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com
กำหนดการ https://entrance.dusit.ac.th/schedule.html
คะแนนสูง-ต่ำ ปี 2563 http://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS63-R4
รายละเอียดติดตามได้จากในเว็บ #หลักสูตรไอที

เว็บไซต์ http://it-btech.sci.dusit.ac.th/

Page https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา
โทร 081-361-9136

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *