เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม Suan Dusit Showcase พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดการสอนแบบ Active Learning การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *