เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TCAS64 รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครวันที่ 3-11 มิถุนายน 2564

จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– GAT ร้อยละ 10 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– PAT 1 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)
– PAT 2 ร้อยละ 20 (คะแนนขั้นต่ำ 10 คะแนน)

มาเรียนกับเราสิ #วิทย์คอมสวนดุสิต 🧑‍💻🧡
📣#วิทย์คอมสวนดุสิต รับรองจาก ก.ค.ศ. จบแล้วสามารถ รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
** แต่ต้องไปเรียนต่อใบประกอบวิชาชีพครูกันด้วยจ๊ะ♥️
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
🔺เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 Admission2 และDirect Admission
🔜เปิดรับสมัคร วันที่ ….

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 084 205 5511 , 02 244 5691
🌍 http://comsci.sci.dusit.ac.th/

เกณฑ์/คุณสมบัติ/หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร https://entrance.dusit.ac.th/admission-criteria.html

สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com
น้องๆที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ TCAS ต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะค่ะ

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply