เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานตามแนวทางวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *