เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ๑. รับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิต ๒. งดรับประทานอาหารไขมันสูง และหวานจัด เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู แกงกะทิ เป็นต้น ๓. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง คืนก่อนวันบริจาค ๔. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ๕ ดื่มน้ำ ๓-๔ก่อนบริจาคโลหิต และดื่มเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณ โลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต ๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต ๑ ชั่วโมง ๗. ยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดข้อ ต้องหยุดยามาแล้วภายใน ๓ วัน ยาแก้อักเสบ และยาอื่น ๆ ต้องหยุดยามาแล้วภายใน ๖ วัน ๘. งดการบริจาคโลหิต เมื่อเป็นหวัด ท้องเสีย น้ำหนักลด หรือเจ็บป่วย ต้องมั่นใจว่าสุขภาพของท่านสมบูรณ์พร้อมบริจาคโลหิตได้ ศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตเพิ่มเติมได้ที่ http://www.blooddonationthai.com/content/

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *