เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง USC D ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *