เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับบุคลากรจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  ให้แก่ ผศ.สุขเกษม  จารุวิจิตร์ และ ผศ.ดร.สุชาดา โทผล  (Online :  MS Teams) ซึ่งบรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน ความสนุกสนาน ของชาวคณะวิทย์ มสด. ถือเป็นรูปแบบของการจัดงานเกษียณอายุราชการวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์โควิด-19 ที่อบอุ่นและประทับใจ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin