เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ผศ.ดร. วิชชา  ฉิมพลี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีเชอร์ จำกัด  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยธนา  ไชยมงคล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานร่วมลงนาม  เพื่อสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่สาธารณชนผู้สนใจในการจัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกว่า 20 หลักสูตร ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มสด. และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเชอร์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม    ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ยสวนดุสิต วันที่ 2 สิงหาคม 2562

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *