ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 เลี่ยงภาวะซึมเศร้า

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
  📣 ฝ่ายบริการวิชาการและธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 📣 

🚩ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับ การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 เลี่ยงภาวะซึมเศร้า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (อบรมออนไลน์ระบบ Zoom) พร้อมมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม🚩

🎉ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 100 บาท🎉

📌วิทยากร
ศ.ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม
(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาคลินิกและการให้คำปรึกษาการฟื้นฟูจิตใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสุขุมวิท)

และ
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์
ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย
ผศ.ดร.แทนทัศน์ เพียกขุนทด
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin