เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “จันทรา เกม” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับนักศึกษา และจัดการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 ชนิดกีฬา ดังนี้ ชักกะเยอ เปตองคู่ผสม สแต็ค และ E-SPORT (POBG)

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *