เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในกิจกรรมไหว้ครู “น้อมระลึกพระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า” รูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Virtual Gaming  โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นแบบใหม่ในยุค New Normal และยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Gather และ MS
Teams

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin